Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

OKNO JAKOŚCI WBiIŚ

Poniższy formularz stworzony został na potrzeby doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Zachęcamy pracowników i studentów Uczelni do zgłaszania uwag i propozycji ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania Wydziału w zakresie dydaktycznym i administracyjnym. Formularz jest anonimowy. Zgłoszone propozycje dwa razy w semestrze przekazane zostaną do wydziałowego Pełnomocnika ds. jakości kształcenia i władz Wydziału, gdzie zostaną przeanalizowane pod kątem technicznych, organizacyjnych i finansowych możliwości ich zrealizowania. 

Wypełnij formularz i przedstaw swoją propozycję. Na zakończenie kliknij WYŚLIJ. 

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

(To pytanie jest wymagane)
Temat zgłoszenia
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego kierunku studiów dotyczy uwaga:
Co proponujesz zmienić? Jakie widzisz nowe rozwiązanie?
(To pytanie jest wymagane)
Jaki jest Twój status?